Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 537/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 465/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej

I OSK 565/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 630/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania