Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1002/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie skargi G. S., S. S., Ł. S., J. D., K. S., L. S., B. G., H. O. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju oku, znak: [...] w przedmioci...

I OZ 1014/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1003/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. W. na niewykonanie przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1796/12

I OZ 1018/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-25

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie o sygn. akt IV SA/Wa 2804/15 wzywające Ministra Infrastruktury i Budownictwa do uiszczenia brakującego wpisu od skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie o sygn. akt IV SA/Wa 2804/15

I OZ 1017/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-25

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie o sygn. akt IV SA/Wa 3846/15 wzywające Ministra Infrastruktury i Budownictwa do uiszczenia brakującego wpisu od skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie o sygn. akt IV SA/Wa 3846/15

I OZ 1016/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1015/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 3146/14 - Wyrok NSA z 2016-10-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1146/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju n...

I OZ 1145/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 2 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ...
1   Następne >   2