Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2217/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 809/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 727/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

I OZ 1652/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie orzeczenia o zwrocie nieruchomości

I OZ 1741/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 1392/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie uchylenia postanowienia o zawieszeniu postępowania odwoławczego

I OZ 1312/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji