Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 2978/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 3820/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 19/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania

I OSK 2477/16 - Postanowienie NSA z 2017-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania