Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OZ 1345/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-14

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy zawarte w punkcie 2 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość