Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 200/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 186/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 969/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odpowiedzi na pismo

IV SA/Wa 177/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 193/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 160/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I OZ 182/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 585/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 535/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 536/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   5