Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 1904/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1883/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie IV wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. B., E. K. i G. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OZ 1898/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie 5 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. B., E. K. i G. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I OZ 200/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 402/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w części dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości oraz umarzającej postępowanie w części dotyczącej odszkodowania

I OSK 749/16 - Wyrok NSA z 2018-02-21

Skargi kasacyjne Miasta P. oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg M. S. i K. B. oraz J. S. i K. S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w części

I OSK 653/16 - Wyrok NSA z 2018-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1947/17 - Wyrok NSA z 2018-02-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1907/17 - Wyrok NSA z 2018-02-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia

I OSK 936/16 - Wyrok NSA z 2018-03-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   +10   15