Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 200/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 969/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-13

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odpowiedzi na pismo

I OZ 182/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 585/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 535/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 536/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 586/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 728/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 948/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

I OSK 2707/16 - Postanowienie NSA z 2018-09-11

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia
1   Następne >   2