Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 1822/18 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonani decyzji od...

I OZ 97/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 20/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 4337/18 - Wyrok NSA z 2019-03-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

I OSK 773/17 - Wyrok NSA z 2019-02-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 1189/17 - Wyrok NSA z 2019-02-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

I OSK 772/17 - Wyrok NSA z 2019-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zwrotu nieruchomości

I OSK 996/17 - Wyrok NSA z 2019-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2900/17 - Wyrok NSA z 2019-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1124/17 - Wyrok NSA z 2019-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   +10   14