Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 20/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 3227/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-03

Skarga A. J. na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 2476/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-07

Skarga o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Warszawie z 13 października 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 1323/16 oddalającym skargę A. S. na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji