Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 97/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SAB/Wa 18/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-19

Sprawa ze skargi [...] z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie nierozpatrzenia ponaglenia wniesionego w trybie art. 37 kpa

IV SAB/Wa 560/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

IV SAB/Wa 485/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji