Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 3970/18 - Wyrok NSA z 2021-03-24

Skargi kasacyjne Komendanta Wojewódzkiego Policji , Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta [...] i Gminy Miejskiej [...] od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg Komendanta Wojewódzkiego Policji , Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta [...] i Gminy Miejskiej [...] na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatec...

I OSK 3788/18 - Wyrok NSA z 2021-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 4110/18 - Wyrok NSA z 2021-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3554/18 - Wyrok NSA z 2021-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3926/18 - Wyrok NSA z 2021-01-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 4160/18 - Wyrok NSA z 2021-08-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3376/18 - Wyrok NSA z 2021-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 3099/18 - Wyrok NSA z 2021-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2944/18 - Wyrok NSA z 2021-05-20

Skargi kasacyjne Burmistrza Miasta i Gminy [...] raz Ministra Inwestycji i Rozwoju od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa [...] w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość

I OSK 2381/18 - Wyrok NSA z 2021-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   2