Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 558/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-18

Zażalenie na postanowienie NSA sygn. akt I OZ 558/07 odrzucające zażalenie E. L. i innych na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 558/07

I OZ 559/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-18

Zażalenie na postanowienie NSA sygn. akt I OZ 559/07 odrzucające zażalenie E. L. i innych na postanowienie NSA sygn. akt I OZ 559/07

I OZ 895/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 458/07 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 458/07 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2007, sygn. akt I SA/Wa 458/07 o odrzu...

I OSK 128/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

I OSK 515/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OZ 713/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OZ 807/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu z dnia [...] (znak [...]) w przedmiocie uchylenia postanowienia o przekazaniu pisma według właściwości i umorzeniu postępowania

I OSK 80/07 - Postanowienie NSA z 2007-08-14

Skargi kasacyjne Kopalni [...] SA i Ministra Budownictwa od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej

I OZ 928/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 929/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie ściągnięcia od skarżącego kwoty 100 (stu) złotych tytułem nieuiszczonej opłaty kancelaryjnej w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości