Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 121/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za ...

I OSK 1132/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1162/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 244/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za ...

I OZ 150/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-06

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie wniosku Miasta W. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w części dotyczącej pkt 2 sentencji ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 83/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2613/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2565/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2581/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2599/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   7