Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OW 248/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpatrzenia skargi [...] Sp. z o.o. w W.