Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 1157/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w przedmiocie przyjęcia programu rewitalizacji domów familijnych