Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 2490/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność organu gminy