Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 253/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie z jego skargi na działalność Starostwa Powiatowego w B.

I OZ 252/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. na działalność Starostwa Powiatowego w B.