Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OW 262/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-31

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania skargi H. P., F. P., P. D. na działalność organu w sprawie odszkodowania za działki

I OZ 707/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-05

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 107/15 o wezwaniu J. L. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 107/15 o odrzuceniu skargi J. L. na Starostę Będzińskiego

I OZ 468/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ustalenia odszkodowania

I OW 212/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku J. K.

I OZ 707/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-28

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi J. L. na Starostę [...]

I OZ 1289/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi B. W., E. M., W. L., M. B., I. L.-P. na przewlekłość postępowania administracyjnego Starosty Powiatu Wrocławskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości