Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

II SAB/Wr 7/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-08-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi B.W., E.M., W.L., M.B., I.L.-P. na przewlekłość postępowania administracyjnego Starosty Powiatu W. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości