Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OSK 187/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty K. w przedmiocie ponumerowania akt, prowadzenia spisu treści i metryki

I OZ 666/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OW 256/19 - Postanowienie NSA z 2020-08-24

Wniosek Burmistrza Wołomina o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Burmistrzem Wołomina a Starostą Wołomińskim przez wskazanie organu właściwego do rozpoznania wniosku dotyczącego 'zatajenia powierzchni 70 m2 nieruchomości podczas bezprawnego wywłaszczenia W. K. z zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. L. - róg K. w W.'

I OSK 973/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty Kłobuckiego w przedmiocie wydania nieruchomości

I OW 214/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A. sp. z o.o. w T. o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

I OW 136/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Gminy Myszków o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości

I OW 135/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Gminy Myszków o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości