Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

OSK 197/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości

OSK 434/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody L. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

OSK 432/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

OSK 602/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za przejęcie gruntu

OSK 724/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-21

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

OSK 491/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zezwolenia na przeprowadzenie przyłącza do kanału ściekowego

OSK 133/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

OSK 137/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

OW 137/04 - Postanowienie NSA z 2004-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego Nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

OSK 325/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody L. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   2