Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 578/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-23

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi A. W. i P. W. od decyzji Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OSK 1314/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1685/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 937/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-23

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA 731/03

I OSK 918/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-19

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1551/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1914/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie uchylenia decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wypłaty odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 1928/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne

I OSK 770/05 - Postanowienie NSA z 2006-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 347/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   2