Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 49/07 - Postanowienie NSA z 2007-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie odmowy uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 714/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OZ 855/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 794/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-13

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1309/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 801/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gdańsku w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OSK 1701/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. P. i K. S. na bezczynność Wojewody M. w przedmiocie rozpoznania odwołania

I OSK 125/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OSK 464/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1105/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   3