Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OW 69/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OW 61/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 472/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Zażalenie na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OSK 702/07 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 244/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OSK 551/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-28

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 56/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości oraz zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania

I OZ 734/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OZ 737/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-26

Skarga L. K. na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OZ 805/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ś. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość pod drogę publiczną
1   Następne >   +2   +5   8