Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 25/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody K. - P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odszkodowania za grunty zajęte pod drogę

I OZ 161/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

I OW 29/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-14

Skarga L. O., M. D., W. N., R. B. i B. B.-B. na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, sygn. akt II SA/Po 85/08

I OW 24/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-14

Skarga E. W., E. C., B. Z., W. S., B. M. i M. K. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, sygn. akt II SA/Rz 661/07

I OW 25/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-14

Skarga E. W., E. C., B. Z., W.S., B. M. i M. K. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, sygn. akt II SA/Rz 673/07

I OZ 122/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w przedmiocie niedopuszczalności wniesienia środka odwoławczego w sprawie odmowy wznowienia postępowania dotyczącego wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 201/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-07

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 171/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w przedmiocie niedopuszczalności wniesienia środka odwoławczego w sprawie odmowy wznowienia postępowania dotyczącego wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OZ 123/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość