Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 472/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Zażalenie na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OSK 607/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi

I OZ 471/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 798/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-30

Wniosek w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OZ 514/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zezwolenia na wejście na teren nieruchomości

I OSK 562/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości

I OSK 1247/07 - Postanowienie NSA z 2008-07-01

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną