Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 700/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia przez gminę z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 665/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 956/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-24

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OZ 653/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 662/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego dotyczącego odszkodowania ...

I OSK 1417/07 - Postanowienie NSA z 2008-09-24

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za grunt zajęty pod drogę

I OSK 877/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1072/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości