Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 892/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-08

Zażalenie na postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 703/07 - Postanowienie NSA z 2008-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania