Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 841/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego znak: [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1111/08 - Postanowienie NSA z 2009-09-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1345/08 - Postanowienie NSA z 2009-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 938/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 90/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OSK 985/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 1278/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-30

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 530/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji odmawiającej przyznania odszkodowania za przymusowy wykup nieruchomości

I OZ 89/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę

I OZ 616/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego , nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty równowartości wydobytego piasku kwarcowego z wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   13