Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

I OZ 349/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości