Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 716/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. , nr [...] w prz...

I OZ 890/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SO/Wa 2/10 odrzucające skargę kasacyjną Gminy Miejskiej L. od postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt I SO/Wa 2/10 oddalającego wniosek Gminy Miejskiej L. o wymierzenie Wojewodzie M. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nie przekazanie sądowi skargi Gminy...

I OSK 1206/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 822/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OZ 821/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie zwrotu nieruchomości