Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 262/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I OZ 101/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr (...) w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 852/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I OSK 1271/08 - Postanowienie NSA z 2010-02-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 724/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego , nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 494/08 - Postanowienie NSA z 2010-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odszkodowania

I OSK 1496/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 666/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I OW 32/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-19

Skarga M. P. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zwrotu nieruchomości, sygn. akt IV SA/Po 16/10

I OZ 197/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr (...) w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   +10   12