Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 789/11 - Postanowienie NSA z 2012-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 122/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego , nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 123/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego , nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 321/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. , znak: [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I OZ 642/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr (...) w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 695/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 889/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie w charakterze uczestnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Podkarpackiego , nr [...] w przedmiocie egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym

I OSK 67/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podlaskiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 46/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 2901/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   9