Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 1012/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1606/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania

I OZ 696/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Łódzkiego z dnia [...].02.2010 r., nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OSK 1676/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-21

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II SAB/Kr 173/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie braku zajęcia stanowiska o obowiązku zawiadomienia poprzednich właścicieli wywłaszczonej nieruchomości o zamiarze zagospodarowania tej nieruchomości na inny cel niż cel wywłaszczenia

I SA/Wa 1832/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-23

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za grunt

I SA/Wa 1606/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-09

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Rz 703/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-08-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie z jego skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za działkę przejętą pod przebudową drogi

II SA/Kr 838/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy ograniczenia korzystania z nieruchomości

II SA/Bd 573/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego zwrotu nieruchomości
1   Następne >   +2   4