Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 2554/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Podkarpackiego w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 2191/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego zakończonego decyzją o ustaleniu odszkodowania

I OZ 1144/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego nr [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 16/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I OZ 1124/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , nr: [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości w celu założenia napowietrznej linii elektroenergetycznej.

I OSK 830/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OSK 1868/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OZ 233/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 832/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w sprawie ze skarg F. W. i E. na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr [...] w przedmiocie odszkodowania za zajęcie nieruchomości i powstałe szkody

I OZ 414/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   11