Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 234/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Gminy Z. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 220/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wypłaty odszkodowania

I OSK 838/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-09

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OSK 547/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 583/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odsetek za opóźnienie w zapłacie odszkodowania

I OSK 750/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

I OSK 2807/13 - Postanowienie NSA z 2015-01-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego zakończonego decyzją o ustaleniu odszkodowania

I OSK 2808/13 - Postanowienie NSA z 2015-01-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego zakończonego decyzją o ustaleniu odszkodowania

I OSK 322/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego zakończonego decyzją o ustaleniu odszkodowania

I OSK 130/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego zakończonego decyzją o ustaleniu odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   +10   31