Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 103/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 242/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego , nr [...] w przedmiocie udostępnienia nieruchomości

I OZ 316/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. , znak: [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

I OZ 1936/17 - Postanowienie NSA z 2018-03-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] oku, nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia o...

I OZ 165/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OW 59/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-11

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości wyznaczyć WSA w Bydgoszczy do rozpoznania wniosku

I OZ 257/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odszkodowania za czasowe zajęcie nieruchomości i wycinkę drzew

I OZ 109/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi A. C. na przewlekłość postępowania Wojewody P. w przedmiocie odszkodowania z tytułu ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 108/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi B. C. na przewlekłość postępowania Wojewody P. w przedmiocie odszkodowania z tytułu ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 110/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi J. C. na przewlekłość postępowania Wojewody P. w przedmiocie odszkodowania z tytułu ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   11