Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OSK 1243/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 2199/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 2200/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OSK 3330/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie ze skarg R. S., B. J. i A. F. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 7/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OZ 1226/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania

I OZ 11/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

I OZ 1303/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-25

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie wyrażenia zgody na ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 40/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] znak [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 21/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania
1   Następne >   +2   +5   8