Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

OSK 169/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

II SA/Rz 206/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

OSK 95/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie przystąpienia Gminy K. do (...) Giełdy Rolno

OSK 159/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-13

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zastosowania środka egzekucyjnego

OSK 133/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I SA/Wa 146/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

OW 51/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-06

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I SA/Wa 108/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-14

Sprawa ze skargi R. O. nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Gd 183/04 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wyłączenia Prezydenta Miasta od załatwienia wniosku o ustalenie wysokości odszkodowania za nieruchomość

II SA/Bd 72/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za działkę zajętą pod drogę publiczną
1   Następne >   2