Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

OSK 354/04 - Wyrok NSA z 2004-11-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej odszkodowanie

OSK 730/04 - Wyrok NSA z 2004-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odszkodowania za utratę wartości nieruchomości

OSK 95/04 - Wyrok NSA z 2004-11-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie przystąpienia Gminy Kraków do Małopolskiej Giełdy Rolno