Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OSK 1155/04 - Wyrok NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody L. w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę