Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

II SA/Ka 2007/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-07-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Gl 524/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2005-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...]