Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1342/05 - Wyrok NSA z 2006-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę krajową uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administ...