Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1243/10 - Wyrok NSA z 2011-06-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zobowiązania do zapłaty

I OSK 1246/10 - Wyrok NSA z 2011-06-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zobowiązania do zapłaty kosztów postępowania

I OSK 1381/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie kosztów postępowania

I OSK 1483/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie kosztów postępowania

I OSK 1249/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zobowiązania do zapłaty

I OSK 426/10 - Wyrok NSA z 2011-01-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 1247/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zobowiązania do zapłaty

I OSK 1606/10 - Wyrok NSA z 2011-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1148/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości

I OSK 1482/10 - Wyrok NSA z 2011-06-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie kosztów postępowania
1   Następne >   2