Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1500/11 - Wyrok NSA z 2013-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 942/12 - Wyrok NSA z 2013-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania