Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OZ 606/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.M., J.M., A.M., J.M. i M.M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania odwołania

I OZ 660/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1100/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego , nr [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego

I OZ 1625/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania

I OZ 1681/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odszkodowania za zajęcie nieruchomości

I OZ 1593/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [..] nr [..] w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione

I OZ 1177/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod ulicę