Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 3105/15 - Wyrok NSA z 2017-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 965/17 - Wyrok NSA z 2017-11-17

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 1621/15 - Wyrok NSA z 2017-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną