Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę X

I OSK 19/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania

I OSK 2477/16 - Postanowienie NSA z 2017-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania

I OSK 2430/15 - Postanowienie NSA z 2017-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1713/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [..] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania

I OZ 1467/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I OZ 421/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość