Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 964/16 - Wyrok NSA z 2018-03-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość wydzieloną pod drogę publiczną

I OSK 802/16 - Wyrok NSA z 2018-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 673/16 - Wyrok NSA z 2018-02-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie odszkodowania za grunty

I OSK 1321/16 - Wyrok NSA z 2018-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 580/18 - Wyrok NSA z 2018-05-14

Sprawa ze skargi kasacyjnej Prezydenta [...] od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta [...] w sprawie ustalenia odszkodowania 1.

I OSK 1562/18 - Wyrok NSA z 2018-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę

I OSK 3800/18 - Wyrok NSA z 2018-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta C. w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

I OSK 3558/18 - Wyrok NSA z 2018-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Częstochowy w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną